Het is een hoop geld. Honderddrieduizend tweehonderdzevenentwingtig euro. Maar dat is de eindafrekening van Priority Cleaning, met dank aan mijn geweldige compagnon Ahmet S. ! Deze eindberekening is vandaag verstuurd naar mijn financieel adviseur.