Het is weer zover. Gisteravond was het een beetje laat geworden (het was erg gezellig) en natuurlijk had ik nog niets gegeten. En waar ga je dan naar toe om kwart voor 12 ?

De verbazing was groot toen ik tot de ontdekking kwam dat HET weer zover was : De McBacon-weken bij McDonalds. Natuurlijk meteen bestellen. Om 12.00 uur vandaag was ik op kantoor omĀ even wat lopende zaken af te ronden. Natuurlijk liet ik mij weer verleiden tot opnieuw een McBacon.

De teller staat nu dus op 2 McBacons. Maar het weekend is nog niet voorbij…..